,
Prigovor na usluge potrošača

Prigovor na usluge potrošača

Prigovor na korištenje usluga Avax rent a car

Prigovor na usluge potrošača

Zakon o zaštiti potrošaća - podnošenje prigovora potrošaća

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Temeljem članka 6. točka 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“, br. 130/17) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku i to u ovim poslovnim prostorijama te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu:
  • FUERTE d.o.o. – Avax rent a car, Obala lazareta 3, 21000 Split - Hrvatska

Prigovor je moguće podnjeti i putem:

Odgovor na prigovor:

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.
  • Nadzor nad poslovanjem agencije obavlja turistička inspekcija ministarstva turizma Ministarstvo turizma Republike Hrvatske- Turistička Inspekcija Trg Republike Hrvatske 8/I 10000 Zagreb